Inburgeren bij SV Austerlitz

Hoe vinden nieuwe leden hun weg bij SV Austerlitz??
De wekelijkse Toss-avond- en ochtenden zijn bij uitstek de gelegenheid om snel ingeburgerd te raken bij SV Austerlitz.
Tennisles nemen en je laten indelen in een groepje is ook een manier om snel SVA-leden te leren kennen: Je wordt ingedeeld op een bepaald niveau en vervolgens ligt het voor de hand om afspraken te maken met lesgenoten op andere dan de tennislestijden. Meehelpen in commissies, bij bardiensten, hulp bij activiteiten, enige support op de competitiedagen, deelname aan evenementen e.d. zorgen er voor dat leden zich snel thuis voelen bij SV Austerlitz.