Winterlidmaatschap 2019/2020

Bij SV Austerlitz kunt u altijd tennissen. Ook in de winter.

Wij bieden als vereniging de mogelijkheid van een winterlidmaatschap. Dit loopt vanaf 1 oktober a.s. tot en met 31 maart 2020. Het tarief voor dit lidmaatschap bedraagt 94 euro voor senioren en 28 euro voor junioren. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd en het eindigt automatisch op 31 maart. Het junior lidmaatschap is mogelijk voor iedereen die 17 jaar of jonger was op 1 januari 2019.

Mocht u als voormalig winterlid opnieuw van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kan dat door een mail te sturen naar leden.administratie@svausterlitz.nl met daarin uw naam, adres en geboortedatum. Telefoon- en email gegevens alleen als deze zijn gewijzigd. Mocht u een nieuwe pasfoto op uw pasje willen hebben, stuur deze dan ook mee als fotobestand.
U ontvangt van mij een bevestiging van uw aanmelding. Het lidmaatschap is definitief na ontvangst van de betaling van de contributie (94 euro voor senioren, 28 euro voor junioren).

Maak het geld a.u.b. over op bankrekening NL31 RABO 0385 2886 38
ten name van S.V. Austerlitz – sectie Tennis.
 
Als wij het geld hebben ontvangen wordt het pasje binnen een week naar u opgestuurd. 
Personen die nog niet eerder (winter-)lid waren bij SV Austerlitz, kunnen hier een aanmeldingsformulier downloaden, en hierop vermelden dat het om een winterlidmaatschap gaat.

Met vriendelijke groet,
 
Marjan Huisman,
Ledenadministrateur SV Austerlitz – sectie Tennis.