Beëindigen lidmaatschap

A nw 2010

Wij zouden het erg jammer vinden maar mocht u, om wat voor reden dan ook, uw lidmaatschap van onze tennisvereniging willen beëindigen dan dient u dit te doen vóór 1 januari van het betreffende kalenderjaar. U kunt daarvoor gebruik maken van het afmeldformulier.